Školení

Akreditovaný vzdělávací kurz na téma adaptace na změnu klimatu

Jak můžeme na dopady změny klimatu adaptovat budovy, veřejná prostranství, ale také širší okolí našich měst a obcí v podobě zemědělské krajiny? Dozvíte se na kurzu určeném pro ty, kteří chtějí svým aktivním přístupem přispět k rozvoji místa svého působiště a zlepšit životní prostředí nejen pro současnou generaci.
Datum konání akce
23. 5. 2024 8:30 - 16:00
Místo konání
Collinova 573
Organizátor
Nadace Partnerství

Vlny horka , sucho nebo naopak přívalové deště a bleskové záplavy stále častěji ohrožují naše sídla. Jak můžeme na dopady změny klimatu adaptovat budovy, veřejná prostranství, ale také širší okolí našich měst a obcí?

Kurz je určen pro úředníky/ce státní správy a samosprávy, zastupitele a členy komisí, ředitele/ky městských institucí (školy, kulturní centra, knihovny, domovy pro seniory ad.), referenty/tky odborů městských úřadů, městské architekty/tky ad.

Lektory kurzu budou:

Více informací a možnost přihlášení: www.nadacepartnerstvi.cz
Sdílejte na sociálních sítích