O nás

Myšlenku Chytrého regionu Vám osvětlí krátké video:

 
 

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase. To vše jsou charakteristické znaky tzv. Smart Cities. Základem úspěšné realizace těchto Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“.

Jako regionální rozvojová a investiční agentura společně s Královéhradeckým krajem a dalšími partnery v území hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace a spolupráce v této oblasti.

Snažíme se napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se vzájemně doplňovala. Důvodů, proč se snažíme realizovat chytrá řešení, je však více. Chytrý region považujeme za jeden z možných konceptů, jak uplatňovat principy udržitelného rozvoje v královéhradeckém regionu. Tento koncept využívá propojení chytrých přístupů s chytrými sítěmi a technologiemi, otevřeně komunikuje s různými aktéry, dlouhodobě plánuje, to vše se záměrem zlepšit a zkvalitnit podmínky pro život obyvatel v regionu, zvýšit konkurenceschopnost a atraktivitu pro ty, kteří se rozhodnou v regionu žít, pracovat či podnikat.

Náš přístup k realizaci Chytrého regionu jsme potřebovali systematicky kordinovat, proto jsme v roce 2019 vytvořili koncepční dokument pro jeho rozvoj, koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region.

Náš přístup k problematice SMART Cities / SMART Regions je v České republice unikátní svojí komplexností, za což byl oceněn 1. místem v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost – MODEL SMART CITY 2018. 

Předávání ceny bylo součástí Galavečera CZECH TOP 100, který se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu. Galavečer CZECH TOP 100 je tradičním vyvrcholením všech aktivit projektu CZECH TOP 100. Tento večer se sešli top manažeři nejvýznamnějších firem, představitelé vlády, jakož i dalších institucí a ostatní odborná ekonomická veřejnost, aby byli svědky předávání a vyhlašování několika ocenění. Představen byl po čtyřiadvacáté „Žebříček 100 nejvýznamnějších firem ČR“, předána ocenění za mimořádné výsledky za rok 2017, vyhlášen Ambasador ČR a předána cena Smart Cities. Cenu přebírala za tým Chytrého regionu  RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. Zisk tohoto ocenění nás všechny velmi překvapil. Do soutěže se totiž není možné přihlásit, ale o nominovaných a oceněných rozhoduje čtyřicetičlenná nezávislá porota odborníků. Náš úspěch je důkazem, že vize „Královéhradecký kraj Chytrý region“ je v České republice již známý pojem. Je důkazem, že vše, co Královéhradecký kraj ve spolupráci s CIRI dělá na poli chytrých řešení, je odborníky kladně hodnoceno.

Zároveň byla o Chytrém regionu napsána řada článků v odborných časopisech, zástupci Chytrého regionu prezentovali jeho myšlenku na mnoha akcích jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

Sdílejte na sociálních sítích