Udržitelnost a ESG

Analýza satelitních snímků Plzně

Satelitní monitoring přináší městům nové plošné informace sloužící k lepšímu plánování rozvoje a efektivizaci správy.
Analýza satelitních snímků Plzně

Smart City Plzeň ve spolupráci s World from Space s.r.o. realizovali analýzu satelitních dat města Plzně. Jde o pilotní projekt, ve kterém si město Plzeň chtělo ověřit, jaká data a s jakou vypovídající hodnotou získá. Analýza vyšla město na 40 tisíc Kč a výstupy z ní jsou opravdu zajímavé.

Co je z analýzy patrné:

  • vliv průmyslových zón na zvýšení teploty
  • vliv vody, zeleně, lesů na její snižování
  • „snižování  objemu“ zeleně v letních měsících, tam kde není závlaha
  • změna zemědělských ploch (vlhkost, snižování teploty do doby před sklizní, vývoj po sklizních)
  • podíl zástavby, zeleně, vodních ploch,..

Projekt bude doplněn o:

Sdílejte na sociálních sítích