Doprava
Hospodaření s odpady
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG

Autobus na bioplyn z odpadů

Dopravní podnik města Brna vyčlenil na dva měsíce autobus, který byl místo zemního plynu plněn biometanem.
Autobus na bioplyn z odpadů

Zkušební provoz probíhal od října do prosince 2018. Dopravní podnik města Brna pro zkušební provoz vyčlenil standardní dvounápravový nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG. V průběhu testováním došlo ke dvěma odstavením plnící jednotky za účelem optimalizace a seřízení výdejního zařízení. V průběhu odstávky byl do nádrže autobusu tankován standardní zemní plyn, bez jakýchkoliv úprav autobusu. I tímto byla prakticky vyzkoušena absolutní kompatibilita zemního plynu a biometanu vznikajícího rozkladem biologicky rozložitelného materiálu. Problémy nenastaly při tankování, ani z hlediska výkonu a chování vozidla. Autobus během testovacího období najel 4750 km pouze s použitím energie z čistírenských kalů. Samotné palivo BioCNG má stejné vlastnosti jako běžné CNG. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu a současná flotila 160 CNG autobusů je připravena tento druh paliva začlenit do svého provozu a završit tak proces ekologizace dopravy.

Náš pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cirkulární ekonomiky. Jeho smyslem je poukázat na fakt, že nejen odpadní vody, ale i biologicky rozložitelné odpady, vznikající na území města, nemusí být vnímány jako bezcenné odpady, ale jako významný zdroj energie. Využití lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot mimo jiné přispívá k větší energetické soběstačnosti a snižuje jeho závislost na dodávkách paliva z cizích zemí. Jsme velice rádi, že testování dopadlo nad očekávání dobře a věříme, že město Brno bude inspirací pro další města, která mají potenciál tento projekt do jejich dopravy,“ doplnila Soňa Jonášová z Institutu cirkulární ekonomiky, která je společně s Petrem Novotným autorkou projektu.

V listopadu 2019 projekt vyhrál nejprestižnější ekologickou soutěž Energy Globe Award v kategorii Firma.

Sdílejte na sociálních sítích