Doprava
Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Brněnský autobus poháněný plynem z odpadní vody

Bude plyn z odpadní vody palivem budoucnosti?
Brněnský autobus poháněný plynem z odpadní vody

Brněnský dopravní podnik vyslal do ulic autobus, který využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice jde zřejmě o první případ využití takto získané energie k pohonu hromadné dopravy. Autobus s takzvaným bioCNG pohonem lze potkat na linkách spojujících Chrlice a Modřice s centrem města. Testovací období potrvá do prosince a poté bude zkušební provoz vyhodnocen. Brněnský dopravní podnik se tak zapojil do pilotního projektu „BioCNG pro města“, jehož cílem je poukázat na možnosti dalšího využití biologického odpadu a odpadních vod. Ty mohou sloužit jako zdroj energie i hnojivo v zemědělství.

Zázemí čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích poskytly Brněnské vodárny a kanalizace, které umožnily odběr bioplynu vzniklého při zpracování čistírenských kalů. Dopravní podnik města Brna pak vyčlenil pro testování linkový autobus s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Česká výzkumná společnost MemBrain poskytla jednotku, která čistí unikající bioplyn na kvalitu zemního plynu, jednotka využívá českou membránovou technologii.

Sdílejte na sociálních sítích