Doprava
Internet věcí

Cardiff – první město v Evropě s celoplošným chytrým parkováním

Po pilotním projektu chytrého parkování, ve kterém nasadili 275 senzorů na atraktivní parkovací místa, došlo k celoplošnému rozšíření.
Cardiff – první město v Evropě s celoplošným chytrým parkováním

Pilotní projekt sestával z instalace senzorů a mobilní aplikace, která umí navádět řidiče na volná parkovací místa, platit parkovné i předpovědět trend obsazenosti. Cardiff při spuštění udělal velkou komunikační kampaň, ve které obyvatele seznámil s výhodami aplikace a zároveň je informoval, že cílí na zpětnou vazbu, tj. zda uživatelé shledají danou službu přínosnou a zda by město mělo v rozšíření systému dále pokračovat. Řidiči po třech měsících pilotního užívání shledali, že jim systém šetří čas a předchází zbytečnému kroužení vozidel, což má pozitivní dopad i na kvalitu ovzduší. Město se následně rozhodlo k mnohem vyšší investici do této služby tak, aby pokrylo všechna relevantní parkovací místa ve městě.

Sdílejte na sociálních sítích