Chytrá řešení

Kraj získal cenu ministerstva vnitra za chytrý systém dálkových odečtů energií

Ministerstvo vnitra ČR ocenilo projekt Královéhradeckého kraje zaměřený na zavedení dálkových odečtů energií. Chytrý systém využívá kraj ve více jak stovce jeho nemovitostí.
Kraj získal cenu ministerstva vnitra za chytrý systém dálkových odečtů energií

„Inovativní dálkové odečty energií nám umožňují mít přehled o hospodaření s energiemi v krajských nemovitostech napříč regionem, a to ve čtvrthodinových intervalech po celý den. Zároveň tento systém dokáže při nestandartních odběrech například vody kontaktovat odpovědnou osobu a tím předejít škodám spojeným s případnou havárií. Součástí chytrého řešení energetické hospodárnosti je také kalendář revizí nebo e-learning pro energetické managery,“ popsal rozvoj hospodaření s energiemi náměstek pro oblast inovací, investic a informačních technologií Pavel Bulíček.

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji zlepšuje management hospodaření a zvyšuje energetickou hospodárnost. Pilířem projektu je zavedení systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií jako jsou elektřina, plyn, voda a teplo. Celkem se jedná o 1 071 odběrných míst sledovaných dálkově ve 100 organizacích na 275 adresách. Dalšími aktivitami realizovanými v rámci projektu jsou vytvoření elektronického modulu kalendáře revizí a e-learningového zdělávání pro energetické managery.

Zdrojem dat, na kterém je systém primárně založený, jsou dálkové odečty ve všech organizacích zařazených pod krajský energetický management. Systém umožňuje automatické analytické a grafické výstupy, a to v porovnání s dalšími kraji v unikátním rozsahu.

Na projekt dálkových odečtů kraj získal dotaci. Celkem se náklady vyšplhaly na 14 milionů korun, z nichž 10 milionů pokryla dotace. Realizaci a provoz systému zajišťuje krajské Centrum investic, rozvoje a inovací. 

Ministerstvo vnitra uděluje celkem tři druhy cen za inovace ve veřejné správě – Cenu MV za inovaci cílenou na občana, Cenu MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace a Cenu MV za digitální inovaci. Královéhradecký kraj získal ocenění ve druhé ze zmíněných kategorií, ve které odborná komise hodnotila zejména realizaci inovativní aktivity, uplatnitelnost i v dalších organizacích nebo vyhodnocení plánu zlepšení ve srovnání s předchozím obdobím. 

Královéhradecký kraj získal v pořadí již druhou Cenu ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě. První ocenění obdržel za projekt Datový katalog otevřených dat a Datový portál KHK v roce 2022.

Převzato z www.kr-kralovehradecky.cz

Sdílejte na sociálních sítích