Hospodaření s odpady

České samosprávy na cestě k minimálnímu odpadu

České samosprávy na cestě k minimálnímu odpadu

Každým dnem přibývají obce, které se zapojují do projektu „Obce na cestě k minimálnímu odpadu“ a vydávají se tak společně se společností JRK Česká republika s.r.o. a Institutem Cirkulární Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) na cestu ke snižování množství odpadů.

Projekt odstartoval začátkem tohoto roku na půdě Ministerstva životního prostředí, kde se sešli zastupitelé několika obcí ze všech koutů České republiky. Tyto obce budou celých 12 měsíců realizovat konkrétní strategie a aktivity s cílem sníženit množství odpadů.

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je pomoci samosprávám nastartovat účinné kroky, které povedou k dlouhodobému snižování komunálních odpadů, jejich předcházení a ke zvyšování množství tříděného odpadu. Na základě realizovaných analýz až 80 % odpadů bohužel končí na skládkách zbytečně. Jak už všichni víme, do roku 2024, kdy bude omezeno skládkování recyklovatelných odpadů, zbývá už jen 6 let, a proto je nejvyšší čas začít tuto problematiku řešit.

Z Královéhradeckého kraje je od samého počátku spuštění projektu mezi zúčastněnými obcemi i město Police nad Metují. Jelikož je projekt stále otevřený, je možnost se do něj zapojit i v průběhu tohoto roku. Každou chvíli se přidávají další samosprávy, které mají zájem zlepšit situaci s odpady a chytře začít řešit přípravy na rok 2024. Před třemi lety totiž vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která od roku 2024 zakazuje skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných odpadů. Zároveň se plánuje navyšování skládkovacího poplatku, který bude konečně reflektovat skutečné negativní dopady na životní prostředí, a proto je třeba hledat cesty ke snižování směsných komunálních odpadů. Pyramida nakládání s odpady naznačuje, že nejlepší způsob je předcházení jeho vzniku.

Je obecně známo, že člověk je tvor líný, a proto asi nebude překvapením, že nejlepší způsob, jak občany přimět k tomu, aby co nejvíce třídili odpady, je jim to co nejvíce zpříjemnit. A právě proto je součástí projektu zavedení systému sběru odpadů dům od domu, který přispívá ke zvýšení komfortu při třídění. Svozová firma, nebo zaměstnanci obce pak svážejí v určitý den daný druh odpadu přímo od jednotlivých domácností. Občané tak nemusí chodit delší trasy ke hnízdům s nádobami na tříděný odpad, aby mohli třídit, a celý proces je daleko efektivnější.

Společně se zavedením systému sběru dům od domu, je nejdůležitější částí celého projektu zavedení chytrého systému evidence odpadů ECONIT, který obcím poskytne dokonalý přehled nad jejich odpady. Do systému se zaregistrují jednotlivé domácnosti, od kterých se bude daný odpad svážet. Najednou obec získá přehled nad svými odpady už na úrovni jednotlivých domácností.

Čeho mohou obce díky zapojení do projektu dosáhnout? Příklad dobré praxe z Prostřední Bečvy.


Na konci cesty obec nejen sníží množství odpadu, ale bude mít komplexní přehled o odpadech na úrovni jednotlivých domácností. Obec bude mít plán dalších kroků k zavedení maximálního možného třídění, podporu celého systému ECONIT a poradenství od odborníků v odpadovém hospodářství z JRK Česká republika a INCIEN. Všichni obyvatelé budou informováni tak, aby porozuměli celému procesu a motivováni k dodržování nově nastaveného systému.

Po roce fungování celého systému je dobré opět provést fyzickou analýzu odpadu SKO, aby obec mohla porovnat výsledky. V obci Prostřední Bečva po roce fungování systému ECONIT např. zjistili, že za rok vytřídili o 90 % více papíru, o 74 % více skla a o 12 % víc plastu. Celkově snížili množství SKO o 31 % a ušetřili tak na odpadech 334 000 Kč, což pokrylo veškeré náklady na zavedení systému a zbytek starosta rozdal občanům na slevách za poplatky za odpad.

Zapojením do projektu získáte řešení šité na míru Vaší obce a chytrý nástroj ke snižování odpadů a nákladů v oblasti odpadového hospodářství. Moderní, jednoduchý, přehledný a spravedlivý evidenční systém Vám poskytne komplexní informace o odpadech pro obec i jednotlivé domácnosti. Díky motivačnímu modulu budete schopni motivovat občany k zodpovědnému třídění, které je naučíte díky kvalitní osvětě, vedené zkušenými profesionály v oboru.

Sdílejte na sociálních sítích