Energetika
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Chytrá budova ZŠ v Buštěhradě

Nástavba školy je realizovaná jako energeticky optimalizovaná dřevostavba z prefabrikovaných panelů. V ZŠ je realizován řízený systém větrání s rekuperací a na střeše FV instalace.
Chytrá budova ZŠ v Buštěhradě

ČVUT UCEEB se významně podílel na návrhu koncepčního řešení celé stavby s důrazem na využití obnovitelných materiálů a na tvorbu energické koncepce včetně návrhu FV systému. Dále se podílel na přípravě dotační žádosti a v přípravné fázi organizoval šetření s cílem zjištění skutečných potřeb dotčených cílových skupin, tj. učitelů, žáků a rodičů. Výsledkem pak byla formulace zadání pro tři architektonická studia, která předložila ideové návrhy nejen na vlastní nástavbu, ale také na celkový koncept rozvoje školy včetně řešení provozního napojení staré a nové budovy. Vybraný a realizovaný návrh studie ADR tak umožňuje v budoucnu lepší provozní spojení obou budov a zároveň řešení současné komplikované dopravní situace a zásobování.

Sdílejte na sociálních sítích