Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Chytrá krajina

Poblíž obce Lány na Kladensku vytvářejí odborníci z České zemědělské univerzity krajinu s prvky, které mají zajistit, aby půda odolala suchu i povodním. Projekt by měl být vzorem i pro jiná místa v ČR a v Evropě.
Chytrá krajina

V rámci Centra pro půdu, vodu a krajinu jsou připravovány 3 pilotní projekty Chytré krajiny zaměřené na adaptaci a optimalizaci funkcí zemědělské, lesní a městské krajiny. Cílem pilotního projektu na Amálii je demonstrace a monitoring účinnosti progresivních prvků adaptace zemědělské krajiny a jejich propojení do dynamického systému umožňujícího udržitelné využití vodních zdrojů za současné optimalizace funkcí krajiny.

V území je uvažováno široké spektrum opatření, zejména jde o:

  • agrotechnická opatření (změny způsobu hospodaření, mobilní protierozní prvky apod.)
  • úprava retenčních schopností půd (organická hmota, biouhel a jiná aditiva)
  • opatření na drenáži (využití drenáží jako zdrojových oblastí pro mokřady a akumulace vody, řízený odtok drenážním systémem apod.)
  • umělá infiltrace systémem zasakovacích vrtů
  • systém akumulace vody a její recyklace v rámci povodí včetně čištění vod pomocí umělých mokřadů a využití mikro-energetiky
  • precizní řízení závlah vzhledem k monitoringu stavu půdy, plodin, aktuální evapotranspirace...

     

Sdílejte na sociálních sítích