Energetika
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor
Z našeho kraje

Chytré a energeticky soběstačné veřejné osvětlení v Žernově

Projekt snižuje přímé náklady na spotřebu elektrické energie instalací fotovoltaické elektrárny na střechu obecní sokolovny včetně bateriového systému, propojení s veřejným osvětlením a tím uspoří finanční prostředky na provoz nočního svícení, které bude tímto systémem saturováno.
Chytré a energeticky soběstačné veřejné osvětlení v Žernově

Projekt snižuje přímé náklady na spotřebu elektrické energie instalací fotovoltaické elektrárny na střechu obecní sokolovny včetně bateriového systému, propojení s veřejným osvětlením a tím uspoří finanční prostředky na provoz nočního svícení, které bude tímto systémem saturováno. Podružným cílem je instalace a vyžití moderních technologií, které odpovídají současným trendům. V neposlední řadě dojde i k naplňování aktuální Strategie rozvoje městysu, kde je využití fotovoltaiky explicitně popsáno.

Obec Žernov má zpracovanou kromě Strategie rozvoje městysu i případovou studii na využití energeticky obnovitelných zdrojů i komunitní energetiku, kde jsou řešeny různé varianty, a kombinace FVE s veřejným osvětlením nám vyšla v tuto chvíli jako nejrealističtější a nejefektivnější řešení. Vzhledem k aktuální situaci na trhu energií a celosvětovými trendy se zastupitelstvo městysu v posledních dvou letech věnuje možným úsporám energií v obci a v poslední době i komunitní energetice. Ta je v současných zákonných podmínkách zatím nereálná, nicméně využití energie z fotovoltaické elektrárny pro jiný účel v rámci jednoho subjektu možný je. Obsahem projektu je vybudování fotovoltaické elektrárny s bateriemi na velké a nevyužité střeše místní obecní sokolovny a propojení tohoto systému s veřejným osvětlením, které bude získanou energii využívat. FVE má výkon 4,95 KWp, což je 11 panelů po 450 Wp. Baterie mají celkem 14,2kWh. Rozvaděč veřejného osvětlení je od sokolovny, kde budou FVE a baterie umístěny, vzdálen 480 m. V rámci projektu dojde k propojení těchto dvou míst vrchní kabeláží na sloupech ČEZ.

Přínos pro Královéhradecký kraj spočívá v naplňování Strategie rozvoje KHK 2021-2027 a v Koncepci Královéhradeckého kraje Chytrý region - oblast 3.1.3 Energetika. Řešení je velmi inovativní a originální, může sloužit jako příklad dobré praxe pro další samosprávy. V případě, že se tento projekt osvědčí, může být inspirací pro další obce. Veřejným osvětlením disponuje každá obec a nevyužitými střechami často také. Přeprodávat energii zpět distributorům se vzhledem k současným sazbám nevyplatí. Finanční návratnost při současných cenách energií a dotaci je 13 let a 9 let s růstem energií o 5% za rok, což je spíše pesimistický odhad. Ve skutečnosti bude návratnost rychlejší. Veřejné osvětlení je v obci Žernov inovativní už několik let v tom, že je ovládáno pomocí webového rozhraní na PC nebo mobilním telefonem, což obec financovala z vlastních zdrojů. Energetická soběstačnost veřejného osvětlení bude stoprocentní zejména v letních měsících. V dalších částech roku bude energetická soběstačnost nižší, ale přesto efektivní. Podobná realizace podle našich informací v KHK nebyla zatím uskutečněna a jedná se o zcela inovativní a originální projekt.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích