Chytré odpadové hospodářství

veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Chytré odpadové hospodářství
Dodavatelé:
O2 IT Services s.r.o.Sensoneo
Popis produktu:

Systém chytrého odpadového hospodářství. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim) nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je daný kontejner využíván, poskytuje cenné informace o tom, jak se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i případné poruchy na kontejnerech. Svozové firmy i města mohou díky této službě optimalizovat své svozové trasy podle zaplněnosti kontejnerů, snížit hluk i emise CO2 ve městech a zredukovat své provozní náklady o 30-50 %. 

Sdílejte na sociálních sítích