Doprava
Internet věcí

Chytré parkoviště v Kutné Hoře

V Kuté Hoře využívají rozpoznávání obsazenosti parkovišť kamerou Unikátní produkt Parkinto je parkovací systém, který umí detekovat obsazenost parkovacích míst pouze na základě obrazu z kamery.
Chytré parkoviště v Kutné Hoře

Koncem července 2018 byl spuštěn společný pilotní projekt neziskové organizace KHnet.info, z. s. a start-up společnosti Smartiple. Výsledkem je chytré parkoviště před budovou spolku KHnet.info v ulici Havířská stezka. Jde o komunitní projekt, který nemá za cíl zisk, ale zlepšení života místních obyvatel a ověření aplikovaného výzkumu v praxi. Vzhledem k nekomerční povaze projektu byla pro tento účel zvolena levná technologie, ačkoli technologie firmy Smartiple jinak dokáže pracovat takřka se všemi typy kamer a vizuálních senzorů. Chytré parkoviště funguje následujícím způsobem: Na parkovišti je umístěn „chytrý“ senzor stávající se z mikropočítače a vizuálního senzoru. Snímaný obraz je v mikropočítači vyhodnocen za využití pokročilých algoritmů umělé inteligence a pomocí volání RestAPI je na centrální vizualizační server odeslána informace o stavu parkovacích míst.

Sdílejte na sociálních sítích