Doprava

Chytrý přechod pro chodce

„Chytrý přechod“ pomáhá zvýšit bezpečnost chodců v Korei.
Chytrý přechod pro chodce
Přechody přes vozovku se stávají stále rizikovějším místem. Obvykle za to mohou takříkajíc obě strany, často za přispění moderních technologií. Tím jsou míněni chodci zahledění do svých smartphonů nebo řidiči nevěnující dostatečnou pozornost dění kolem sebe, rozptylováni navigací a mobilními telefony, případně ukolébáni tichem a pohodlím moderního automobilu k pocitu, že provoz kolem je jen jakási počítačová hra. Proti těmto úskalím používání „chytré“ techniky představil v únoru 2019 tým odborníků z Korejského institutu stavebnictví a stavební technologie řešení v podobě jiné moderní technologie, která má za cíl zpřítomnit chodce a řidiče blížící se k místu potenciálního střetu. Tento prozatím experimentální „chytrý přechod pro chodce“ zahrnuje kombinaci smartphonové aplikace a světelné signalizace.
 
Řidiče upozorňuje „chytrý přechod“ na blížícího se chodce třemi způsoby:
  • Termokamera detekuje chodce vstupujícího na přechod.
  • Poté, co je chodec detekován, rozsvítí se LED signální světla na přechodu. Tato světla jsou viditelná na 50 metrů, ale nesvítí natolik jasně, aby rozptylovala pozornost řidičů.
  • Jakmile se vozidlo přiblíží na 30 a méně metrů od přechodu, začne blikat elektronická dopravní značka upozorňující řidiče na chodce.
Chodce upozorňuje „chytrý přechod“ na blížící se vozidlo rovněž třemi způsoby:
  • Jakmile se k přechodu blíží vozidlo rychlostí větší než 10 km/h, začne se na chodník před přechodem promítat varovné znamení. To by mělo upozornit chodce zahleděné do smartphonů nebo lidi, kteří z různých důvodů při chůzi hledí dolů místo před sebe.  
  • Přitom se rozezní zvukový signál, který upoutá chodcovu pozornost.  
  • Aplikace na chodcově smartphonu, která je součástí „chytrého přechodu“, zároveň spustí varovný signál spolu s vibrací.
Sdílejte na sociálních sítích