Hospodaření s odpady

Chytrý systém nakládání s odpady v Trojanovicích

Obec Trojanovice na Novojičínsku zavedla chytrý systém odpadového hospodaření.
Chytrý systém nakládání s odpady v Trojanovicích

Díky systému ECONIT, do kterého se v obci zapojilo až 90 % domácností, se zvýšila vytříděnost ze směsného komunálního odpadu až na 80 %, což obci i občanům přineslo zejména zajímavou finanční odměnu a obec se tak stala nejlépe třídící obcí Moravskoslezského kraje. Obec prošla analýzou odpadu, zavedením systému kompostování a implementací bonusového systému pro občany, kteří správně třídí. 

 

 

Sdílejte na sociálních sítích