Hospodaření s odpady

Cirkulární Brno

Mapa Cirkulární Brno je zaměřená na velmi aktuální téma cirkulární ekonomiky. Tato ekonomika se oproti klasickému lineárnímu modelu, snaží co nejdéle udržovat produkty v oběhu, prodlužovat jejich životnost a eliminovat tvorbu dalších odpadů.
Cirkulární Brno

Cirkulární mapa Brna vznikla proto, aby obyvatelům města pomohla chovat se při svých nákupech více udržitelně a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

V mapě objevíte místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody, re-use centra, bazary, opravny, vzdělávací instituce, stanice sdílených dopravních prostředků a mnohé další. Mapa je průběžně aktualizována a jsou vítány další tipy na provozovny a služby v této oblasti. 

 

Sdílejte na sociálních sítích