Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Cirkulární řešení pro pardubické školní jídelny

Elektrické kompostéry redukují množství odpadu až o 90 %.
Cirkulární řešení pro pardubické školní jídelny

O tom, že bioodpad nepatří na skládku, ale zpátky do půdy, už dnes není moc pochyb. Zatímco domácí kompostéry postupně dobývají tuzemské byty, o kompostování ve firmách a školách neslyšíme příliš často. Dnes se podíváme do zákulisí školních jídelen, které se jako jedny z mála rozhodly jit příkladem ekologického chování pro své žáky.

Pro základní školy je velkým benefitem rychlá přeměna kuchyňských odpadů do kvalitního substrátu – během pouhých 24 hodin. Nelze však opomíjet i řadu jiných výhod takového způsobu nakládaní s odpadem – elektrický kompostér je jedinou legální alternativou k povinným svozům odpadu. Také ušetří ročně finance v rozsahu desítek tisíc korun.

Jak to vypadá v praxi? V Pardubicích již 11 vybraných škol a školek využívá elektrické kompostéry GG02 jako moderní alternativu k drahému svozu kuchyňského odpadu.

Služby města Pardubice – Odpady a.s. dosud odvážely veškerý gastroodpad ze školních kuchyní prostřednictvím hnědých nádob na bioodpad. Kompostéry GG02 zpracují gastroodpad přímo na místě. Jídelny tak ušetří peníze za odvoz a skladování gastroodpadu, který se v kompostéru za 24 hodin zredukuje až o 90 % a vznikne z něj kvalitní substrát. Ten mohou poté školy odevzdat v hnědých nádobách v daleko menším množství – prakticky jednou za rok, místo toho, aby se svážel každý den. A když jde o 50 kg bioodpadu denně, tak školky tím ušetří významnou částku peněz a zároveň vrátí živiny do půdy.

A jaké jsou zkušenosti uživatelů těchto kompostérů? Spokojení jsou hodně. Elektrický kompostér dostali darem od Služeb města Pardubice na základě projeveného zájmu. Kuchařky jsou proškoleny a těší se na kompostování v novém zařízení. Mnohem důležitější však je, že bioodpad skutečně nekončí na skládce, ale je vrácen do půdy a využit jako zdroj. Cirkulární ekonomika v praxi!

Sdílejte na sociálních sítích