Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

ConWe s.r.o.

životní prostředí, čištění vody, chytré technologie, kořenová ČOV
ConWe s.r.o.

Hlavní činností firmy ConWe je projektování čistíren odpadních vod pro obce, rodinné domy nebo skupiny rodinných domů. ConWe pro své zákazníky zpracuje studie, analýzy, posudky pro realizace čistírny odpadních vod, zajistí odborný dohled nebo autorský dozor při výstavbě vaší kořenové čistírny, pomůže vám s její realizací a poskytne odborný servis i při budoucím provozování. Při využití služeb "od A do Z", tj. od návrhu, realizaci a odborné kontrole provozu ConWe poskytuje a  garantuje odtokové parametry po dobu životnosti čistírny (minimálně 30 let). Do portfolia firmy spadá i projekcie krajinotvorných opatření na zadržování vody v krajině.

 Adresa: Ptašínského 480/17, Brno-Ponava, 602 00

 

Sdílejte na sociálních sítích