Chytrá řešení

Farmaceutická fakulta UK odstartovala svůj dosud největší výzkumný projekt za půl miliardy korun

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách (NetPharm) s rozpočtem 495,5 milionu korun podpořila evropská dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) z výzvy Špičkový výzkum. Pro Farmaceutickou fakultu UK to ovšem není první takový úspěch. Loni dokončila dva podobně zásadní projekty EFSA-CDN a STARSS.
Farmaceutická fakulta UK odstartovala svůj dosud největší výzkumný projekt za půl miliardy korun

Čtyřletý projekt NetPharm sdružuje pět nejvýznamnějších institucí na poli vývoje léčiv v České republice, které spolu dlouhodobě spolupracují (vedle Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové UK také Vysokou školu chemicko-technologickou, výzkumné centrum CEITEC Masarykovy univerzity, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Ústav makromolekulární chemie AV ČR).

Seniorní výzkumníci, kteří vedou týmy čítající celkově téměř sto osmdesát odborníků, si stanovili tři základní cíle. Vyvinout pokročilé terapie, respektive nové malé molekuly, zaměřené na léčbu zejména civilizačních onemocnění nebo těch, jež dosud efektivní léčbě odolávala. Za druhé se zaměří na vývoj nových formulací u již zavedených léčiv, jimž udělí nové vlastnosti, například přesnější transport nebo méně nežádoucích účinků. „Vyvinout zcela nové léčivo je dlouhodobý a nesmírně drahý proces. V našich podmínkách proto realizace nových formulací dává větší smysl,“ objasňuje jeden z cílů profesor Pávek s tím, že právě proto je jedním z klíčových partnerů projektu firma Zentiva, která se na výrobu generických léčivých přípravků specializuje. Třetí oblastí, jíž se tým NetPharm plánuje věnovat, jsou nové, citlivější a přesnější diagnostické prostředky nebo léčebné postupy, které by měly pomoci hlavně zranitelným skupinám pacientů, jako jsou těhotné ženy, pacienti s onkologickým onemocněním nebo senioři.

V žádosti o prestižní výzvu OP JAK, kterou zvládly zapojené instituce připravit během pár měsíců, si kladou výzkumníci další nemalé cíle. Například počítají s 218 publikacemi v těch nejprestižnějších vědeckých časopisech (Q1). Věří také v získání až jedenácti patentů na úrovni PCT (mezinárodní patentová smlouva Patent Cooperation Treaty). 

Převzato z www.faf.cuni.cz

Sdílejte na sociálních sítích