Chytrá řešení

Hlasujte o nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu

Z Královéhradeckého kraje letos soutěží o toto ocenění projekt Protierozní úpravy v obci Dubenec
Hlasujte o nejlepší adaptační opatření na změnu klimatu

Soutěž Adapterra Awards hledá nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu jako sucho, vedro nebo přívalové deště a shromažďuje je v inspirativní databázi. Díky tomu se tyto příklady dobré praxe mohou realizovat i na dalších místech v České republice. 

Cílem soutěžní přehlídky Adapterra Awards je představit neotřelá technologická nebo přírodě blízká řešení pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně.

Obce, kraje, jednotlivci i organizace do ní přihlašují stavby, krajinné úpravy a inovace, které například zvyšují odolnost vůči vlnám veder, suchu nebo dalším extrémním klimatickým jevům. Adaptace soutěží o pět hlavních cen. Porota, složená z předních českých odborníků na adaptace, vybírá vítěze kategorií Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina a Pracovní prostředí. Cenu sympatie rozhoduje hlasováním veřejnost. Vítěz Ceny sympatie obdrží na rozvoj adaptačních opatření částku 50 tisíc Kč.

Každý může hlasovat do 15. října 2023 až pro dva české projekty a jeden rakouský. 

 

Obec Dubenec – zástupce z Královéhradeckého kraje

Obec Dubenec bývala v minulosti často ohrožována bleskovými povodněmi. Zastupitelstvo se rozhodlo řešit tento problém opatřeními vyžadující komplexní pozemkovou úpravu. Velké lány půdy rozdělilo zasakovacími pásy, biokoridory a vybudovalo poldry a vodní plochy. Díky terénním úpravám jsou dešťové srážky nasměrovány správným směrem, voda zůstává v krajině, kde se přirozeně vsakuje nebo odpařuje. Nově instalovaný systém srážkoměrů a hladinoměrů dokáže zasílat varovné SMS s výstrahou před povodní.

Do krajiny přinesla tato realizace novou zeleň. K vysazeným ovocným stromům vybudovala obec moštárnu a sušárnu. Produkty prodává v místní prodejně s regionálními výrobky a výdělek z jejich prodeje částečně pokrývá náklady na údržbu výsadeb. Lokalita je také častým cílem procházek. 

Sdílejte na sociálních sítích