Udržitelnost a ESG

Krajský úřad Jihomoravského kraje minimalizuje plastový odpad

Krajský úřad pořídil svým zaměstnancům obědové REkrabičky a naplňuje tak vizi kampaně Kraj bez plastu.
Krajský úřad Jihomoravského kraje minimalizuje plastový odpad

Psal se červen 2020, kdy se naposledy fyzicky sešla Pracovní skupina Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 a mimo jiné nastínila myšlenku, jak více podpořit eliminaci plastového odpadu u zaměstnanců Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Členové si totiž nemohli nevšimnout, že jedním z negativních důsledků protiepidemiologických opatření je enormní zvýšení plastových jednorázových obalů na jídlo a proto přispěchali s nápadem, jak se s tímto problémem vypořádat. Zaměstnanců úřadu je totiž okolo 700, což by při aktivním řešení situace znatelně dopomohlo ke společensky odpovědnému chování této instituce.

Myšlenka obsahovala možnost zřídit všem zaměstnancům vlastní krabičky pro opakované použití. Na základě průzkumu trhu, který v rámci tohoto produktu není nijak velký, byla poptána možnost výroby a cenové kalkulace u poměrně mladé, ale úspěšné české firmy REkrabička.

Jihomoravský kraj takto navíc podpořil nadějnou, ryze českou firmu, která vyrábí unikátní produkt a v poslední době úspěšně expanduje i do zahraničí.

Sdílejte na sociálních sítích