Pasport odpadového hospodářství

občan, mapy, ICT technologie, pasport, evidence, odpady
Pasport odpadového hospodářství
Dodavatel:
T-MAPY spol. s r.o.
Popis produktu:

Chytré odpadové hospodářství je webová platforma pro podporu svozu odpadů určená pro města, obce a svozové firmy. Základem jsou nástroje pro detailní evidenci sběrových nádob a stanovišť (tzv. pasportizace). Další částí systému je možnost čipování odpadních nádob pomocí RFID nebo QR technologií, případně osazení nádob senzory on-line sledujícími jejich naplněnost. Díky vizualizačním a analytickým nástrojům této platformy tak lze optimalizovat náklady související se svozem odpadů, počítat průměrnou naplněnost nádob za vybrané období, zobrazovat často přeplněné nebo nevyvážené nádoby, kontrolovat počet nádob ve vztahu k počtu trvale žijících obyvatel, porovnávat produkci odpadů v různých oblastech apod. Prostřednictvím přehledných interaktivních map můžete vybrané informace poskytnout veřejnosti.

Sdílejte na sociálních sítích