Chytrá řešení

Prodlužujeme termín pro příjem podání přihlášek do soutěže Buďte inspirací

NEVÁHEJTE A PŘIHLASTE svůj projekt. Termín přihlášení prodlužujeme do 15. července 2024
Prodlužujeme termín pro příjem podání přihlášek do soutěže Buďte inspirací
Ppříjem přihlášek do ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu 

Ocenění Inovativní projekt v Chytrém regionu

Cílem soutěže je v rámci partnerství Regionální stálé konference ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji, kteří přispívají svými inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, k zatraktivnění jeho území a zvýšení kvality života občanů našich občanů.

Ocenění o nejlepší inovativní projekt, vyhlašované Regionální stálou konferencí, proběhne již počtrté. Projekt mohou přihlásit zástupci měst a obcí, jimi zřizované organizace, místní akční skupiny a dobrovolné svazky obcí z Královéhradeckého kraje.

Sdílejte na sociálních sítích