Chytrá řešení

První ročník inkubátoru sociálních podniků proběhl úspěšně

Regionální centrum podpory sociálního podnikání Královéhradeckého kraje realizovalo první (pilotní) ročník Inkubátoru sociálních podniků.
První ročník inkubátoru sociálních podniků proběhl úspěšně

První ročník inkubátoru sociálních podniků Královéhradeckého kraje proběhl od listopadu 2022 do března 2023. Do tohoto ročníku se přihlásilo 8 regionálních sociálních podniků, z nichž hodnotící komise vybrala 5. V průběhu prosince až března jim byla poskytnuta podpora formou poradenství, vzdělávání, mentoringu a exkurzí.

V prvním ročníků byly vybrány tyto podniky:
  1. Péče o duševní zdraví - Výměník, z.s.
  2. Aufori, o.p.s. - Sociální podnikání Švadlenky
  3. OCHJ Veronika s.r.o. - sociální podnik
  4. NACHARITU s.r.o.
  5. Občanské poradenské středisko, o. p. s.

Podpora byla poskytnuta formou poradenství, vzdělávání, mentoringu a exkurze. Každé firmě byl na začátku sestaven plán podpory, který zahrnoval sumu aktivit v rozsahu 20 až 30 hodin. Stěžejní částí byl mentoring, díky němuž měly firmy možnost probrat svoje problémy či vize se zkušenými experty z oblasti plánování, financování, marketingu, právní aspekty spojené se sociálním podnikáním a další. Zapojené firmy absolvovaly také společné vzdělávání na téma vyjednávání a prodejní dovednosti. Některé z nich měly možnost navštívit sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. a načerpat spoustu informací a inspirace pro svůj další rozvoj.

Cílem této aktivity je nejen podpořit vzniku nových sociálních podniků v Královéhradeckém kraji, ale také přispět k rozvoji těch stávajících. Královéhradecký kraj podporuje sociální podnikání prostřednictvím Regionálního centra podpory sociálního podnikání již od roku 2015 a od roku 2021 vyhlašuje krajský dotační program pro sociální podniky. Díky systematické podpoře rozvoje sociálního podnikání na svém území, tak napomáhá i rozvoji jejich pozitivního celospolečenského dopadu jako je zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce, rozvoj lokální ekonomiky, zlepšování životního prostředí atd.

Sdílejte na sociálních sítích