Chytrá řešení

Výsledkem spolupráce krajů bude energetická soběstačnost

Královéhradecký kraj se prostřednictvím Centra investic, rozvoje a inovací připojil do iniciativy napříč kraji v celé zemi a chce spoluprací, výměnou zkušeností a vzájemnou podporou usilovat o rozvoj a transformaci energetiky tak, aby její zdroje byly čistší, udržitelné, a tedy v konečném důsledku pro uživatele i cenově stabilní.
Výsledkem spolupráce krajů bude energetická soběstačnost

Během mezikrajského jednání v Brně dne 9. listopadu uzavřelo sedm krajů či jejich organizací Memorandum o partnerství a spolupráci v oblasti transformace energetiky, koordinovaném rozvoji obnovitelných zdrojů energie, ustavení a činnosti Energetické platformy krajů ČR.

Zapojené kraje se zavázaly, že se společně budou podílet například na posilování energetické soběstačnosti a bezpečnosti krajů, snižování energetické náročnosti municipalit, financování energetických projektů, nákupech energií či rozvoji udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Mezi takové patří například vodíková ekonomika. Součástí závazku je také sdílení informací dál do krajů mezi zástupce obcí a měst v regionech.

Cílem krajské spolupráce je urychlení procesu dekarbonizace energetiky a dosažení nejvyšší možné míry využití lokálních obnovitelných zdrojů energie při zachování trvalé udržitelnosti. Zapojené kraje usilují o co nejvyšší míru energetické soběstačnosti, která by mohla být dosažená také pomocí sdílení vyrobené čisté energie včetně akumulace a podporou bezemisních technologií.

Pro jednodušší sdílení informací a příkladů dobré praxe a také proto, aby například zbytečně nedocházelo k duplicitám v pilotních projektech, vznikla po jednání v Brně Energetická platforma krajů ČR. Delegáti ze zapojených krajů se na ní budou scházet minimálně dvakrát ročně, prezentovat své aktivity a předávat si zkušenosti. Platforma se také stane základním komunikačním článkem mezi zúčastněnými stranami a ústředními orgány státní správy, například ministerstvem životního prostředí či průmyslu a obchodu. 

Převzato z www.khk.cz

Sdílejte na sociálních sítích