Digitalizace a kyberbezpečnost
Z našeho kraje

Digitalizace agend a kybernetická bezpečnost Hradce Králové

Tři významné IT projekty celkem za více než 48 milionů korun letos dokončilo město Hradec Králové a jeho magistrát. Hradec Králové díky nim zabodoval na soutěži Chytrá města pro budoucnost 2019 a odnesl si vítězství v kategorii měst do 200 tisíc obyvatel za nejlepší konkrétní přístup k řešení chytrého projektu. Město Hradec Králové se do soutěže přihlásilo s trojicí IT projektů - Portál občana, Kybernetická bezpečnost magistrátu města Hradec Králové a Specifické agendové informační systémy.
Digitalizace agend a kybernetická bezpečnost Hradce Králové

Na investice, které zjednoduší komunikaci obyvatel či firem s úřadem, zefektivní správu městského majetku a zároveň zvýší zabezpečení informačních systémů, se městu podařilo získat dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajůNáklady na projekty, které letos hradecký magistrát v oblasti infomačních technologií dokončil a uvedl do provozu, byly více než 48 milionů korun. Realizací těchto projektů město zároveň naplňuje koncepci SMART, ke které se hlásí. Tím chce patřit mezi města, která progresivně využívají IT technologie, především ke zvyšování dostupnosti a komfortu poskytovaných služeb klientům magistrátu, současně i ke zvyšování efektivity práce úředníků.

Prvním projektem, který je v provozu od letošního léta, je Portál občana. Díky němu může veřejnost, firmy či instituce plnohodnotně komunikovat s úřadem elektronicky. Kromě vlastního podání žádosti, a to samozřejmě i mimo úřední hodiny, umožní také sledování aktuálního stavu vyřizování takto učiněných podání. Zatím se to týká jen části agend, a to především v oblasti samosprávy, postupně se ale tato elektronická služba bude rozšiřovat i na vyřizování potřebných záležitostí v jiných oblastech. Hlavním smyslem Portálu občana je možnost elektronické komunikace s úřadem a minimalizace nutných návštěv občana na magistrátu města.

Další novinkou v oblasti IT magistrátu jsou specifické agendové informační systémy ve čtyřech různých oblastech podle aktuální potřeby města - nový vyvolávací a rezervační systém, systém pro evidenci majetku města, systém pro evidenci dotací poskytovaných městem a vybudování bezdrátové sítě v budově magistrátu. Vyvolávací a rezervační systém pro klienty úřadu byl pořízen z důvodu potřeby modernizace původního systému. Je nasazen na odboru správním (osobní doklady, matrika) a odboru dopravně-správních agend (registr vozidel, řidičů). Klient se může objednat k přepážce vyřizující požadovanou službu přes portál občana na vybraný čas. Nový systém usnadňuje obsluhu pro pracovníky obou odborů. Ti mohou lépe řídit fronty u jednotlivých přepážek, měnit pořadí klientů podle specifické potřeby, regulovat zatížení přepážek apod.

Nový informační systém pro evidenci dotací pokrývá agendu poskytování podpory veřejně prospěšným projektům. Tím je možné získat přehled o všech žadatelích o dotaci napříč všemi programy, o jejich úspěšnosti a dalších úkonech v oblasti žádostí o dotace. Dosud bylo nutné tyto informace sbírat po jednotlivých odborech, ty si je vedly v tabulkách.

Situace se výrazně zjednodušila i žadatelům. Pomocí inteligentních formulářů je možné požádat o dotaci v jednom z aktuálně vypsaných programů. Žádost bude formou úplného elektronického podání zaevidována přímo do systému pro evidenci dotací. Žadatelům tak odpadne osobní návštěva úřadu či tisk žádosti a jejich odesílání na úřad. Systém umožňuje také komunikaci žadatele a úřadu, a tak v případě nutnosti doplnění žádosti je možné jej provést jednoduše přes portál.

Vybudování bezdrátové sítě v budově magistrátu města zlepšuje dostupnost elektronických služeb pro veřejnost i zaměstnance města. Bezdrátová síť je navržena tak, aby pokryla všechny prostory magistrátu a je rozdělena do samostatných sítí pro veřejnost a pro zaměstnance s možností automatického přechodu mezi jednotlivými přípojnými body. Podporuje aktuální dostupné možnosti zabezpečení a zajišťuje komfortní správu.

Projekt Kybernetická bezpečnost informačních systémů v sobě obsahuje několik částí, které tvoří spolu synergický celek zlepšující zabezpečení informačních systémů. Byl pořízen například systém sledující vnitřní datový tok sítě pro řízení výkonnosti a bezpečnosti sítě. Získali jsme tím nástroje, které umožňují zlepšit efektivitu provozu sítě. Jako další části zabezpečení slouží nový firewall, systém pro centralizovanou správu logů, systém pro správu mobilních zařízení, implementace přihlašování do počítačů pomocí čipových karet a nový systém pro zálohování dat.

Sdílejte na sociálních sítích