Inovace a výzkum

EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy

Ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí aktivizujících výukových metod, moderních technologií a atraktivního prostředí.
EDUbus – mobilní polytechnická laboratoř pro školy

Cílem EDUbusu je motivovat žáky, rodiče a laickou veřejnost k hlubšímu poznávání technických a přírodních věd.

EDUbus má připraven program pro školy – mateřské, základní a střední. Dále program pro rodiče s dětmi a zájemce z řad dospělých s možností vyzkoušet si práci v mobilní učebně. Ukazujeme praktičnost a smysluplnost polytechnického vzdělávání, což v důsledku může vést k vyšší motivaci dětí pro studium technických či přírodních věd. Pro učitele připravujeme semináře v rozsahu 4 × 45 minut přímo v prostorách polytechnické laboratoře.

EDUbus je k dispozici školám i obcím. Dopolední program je určen pro školy, odpolední pro zájemce z řad dětí i dospělých. Dostupnost je jedním z klíčových parametrů projektu. Umožňuje nám oslovit nejen žáky velkých měst, ale také menších obcí

Sdílejte na sociálních sítích