Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG
Z našeho kraje

Ekologické nároky Královéhradeckého kraje při přípravě investic

Královéhradecký kraj zvýšil své požadavky na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou při přípravě svých investic. Rada kraje úpravou směrnice pro zadávání veřejných zakázek rozhodla, že v rámci projektové přípravy se musí investor vypořádat s potenciálem odváděných vod nad rámec zákonných povinností.
Ekologické nároky Královéhradeckého kraje při přípravě investic

„Od 1. května si kraj zvýšil své nároky pro zadávání veřejných zakázek tak, že pokud to charakter stavby umožňuje, je zadavatel povinen ověřit proveditelnost řešení pro zpětné využití dešťové vody, zelené střechy a podobně. Navrhovaná řešení nesníží investiční náklady, ale budou mít pozitivní dopad po ekologické stránce. Kdo jiný než veřejný sektor by měl jít příkladem v této oblasti,“ sdělil radní pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství Karel Klíma.

Královéhradecký kraj je kvůli nízkému množství podzemních a povrchových vod jedním z nejsušších regionů České republiky. Podle aktuálních dat je nejhorší situace na Chlumecku, Novobydžovsku a Rychnovsku.

Například i hladina vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku ustoupila za loňský rok o desítky metrů od břehů. Osmá největší přehrada u nás je plná z 24 procent a hladina je asi pět a půl metru pod hladinou zásobního prostoru.

Převzato z www.kr-kralovehradecky.cz

Sdílejte na sociálních sítích