Hospodaření s odpady
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG

Ekologický systém využití odpadních vod v Praze

Pražská Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově zavádí ekologický systém využití odpadních vod.
Ekologický systém využití odpadních vod v Praze

Každoročně se v Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově v Praze odstraní z odpadní vody okolo 75 000 tun čistírenských kalů. Tyto kaly se běžně likvidují buď skládkováním, nebo se pálí. Realizovaný projekt zavádí technologické opatření, které tuto organickou odpadní látku upraví pro zpětné použití v zemědělství. Zvláště v době, kdy každoročně zmizí tisíce tun ornice z našich polí kvůli erozi, se touto realizací pomůže k ochraně půdy ve Středočeském i Ústeckém kraji. Při tomto procesu je navíc vyráběn bioplyn, díky kterému se vyrábí elektrická energie a vytápějí se budovy ÚČOV.

Sdílejte na sociálních sítích