Energetika
Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Energeticko-odpadový komplex ve Slavičíně

Energeticko-odpadový komplex Cirkula je výsledkem postupného budování vícezdrojové kotelny pod správou BTH Slavičín a přilehlého sběrného dvora s RE-USE centrem Cirkula spadajícími pod Služby města Slavičína. Společným jmenovatelem všech částí je maximální snaha o cirkulaci a udržitelnost všech zdrojů, materiálů, předmětů a energií.
Energeticko-odpadový komplex ve Slavičíně

Biomasová výtopna o výkonu 2,6 MW spálí průměrně ročně 130 kamionů dřevní štěpky, čímž zajistí teplo pro 2500 obyvatel na sídlištích Malé Pole a Vlára. Ušetří tak přibližně 2700 tun CO2 oproti zisku tepla pálením uhlí. 

Domácnosti svůj odpad třídí do sběrných nádob, větší objemy pak vozí do sběrných dvorů, kde je více než polovina dále separována. Město Slavičín ročně vytřídí 550 t odpadu, z toho je 100 t skla, 145 t papíru a 100 t plastu.  Za důsledné třídění a snižování velkoobjemového odpadu již několikrát získalo ocenění „odpadový oskar“.

Energie ze Slunce je díky 346 fotovoltaickým panelům o celkovém výkonu 130 kWp přetvářena na elektrickou energii, která je pak využívána k ohřevu topné vody pomocí tepelných čerpadel. Ke stabilizaci výroby elektřiny slouží bateriové úložiště o kapacitě 100 kWh. Nadbytečná bezemisní elektřina je předávána trafostanicí do distribuční sítě.  

Dešťová voda, která dopadne na střechy areálu, je sbírána do 16 m3podzemní nádrže na zadržování vody. Voda je pak následně přečerpávána do malé nádrže, jež slouží místním zahrádkářům ke starostlivosti o desítky zahrádek na ploše 6000 m2.  

Plyn slouží jako záložní energetický zdroj. Je zpracováván ve 3 kogeneračních jednotkách produkujících jak teplo, tak elektrickou energii (která dále pohání tepelná čerpadla). V roce 2023 již plyn nebyl využíván.

 Od roku 2022 funguje v areálu výtopny a sběrného dvora RE-USE centrum Cirkula, které funkční věci dále nabízí občanům k dalšímu využití. Své nové majitele tu ročně najde více 1000 ksvěcí které by skončily na skládce. Projekt RE-USE centra Cirkula byl vyhodnocen jako Komunální projekt roku 2022 v kategorii „udržitelnost“.

Převzato z: 
www.mesto-slavicin.cz
Sdílejte na sociálních sítích