Energetika
Hospodaření s odpady
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG

Energeticky soběstačná farma Choťovice

Nedaleko Kolína se v obci Choťovice nachází pozoruhodný komplex farmy a hotelu. Energetickou soběstačnost mu zajišťuje bioplynová stanice. Provoz je založen na principu (téměř) uzavřeného kruhu. Drtivá většina místní produkce se tady i spotřebuje. Takových zařízení není v České republice mnoho.
Energeticky soběstačná farma Choťovice

Choťovický komplex funguje jako rodinný podnik. Živočišnou výrobu má na starosti Ing. Karel Horák, kromě jiného předseda Svazu chovatelů holštýnského skotu, účetnictví spravuje manželka Iva. Nad rostlinnou produkcí, bioplynovou stanicí a bourárnou masa s výrobnou bdí syn Ing. Jiří Horák. O hotel pečují dcera Jana Sulženková s manželem Ondřejem. Celý tým v praxi ukazuje, že zemědělství lze zkombinovat s ochranou životního prostředí. Logickým oceněním pro zdejší unikátní koncept byl zisk Ekologického oskara v kategorii Firma za rok 2016.

Generálním dodavatelem choťovické bioplynové stanice byl Farmtec, a. s. Jedná se o technologii „kruh v kruhu“ od rakouské společnosti Biogest Biogas. O výstavbu betonových komponentů se postarala firma Wolf System. BPS byla uvedena do provozu v prosinci 2012. Výkon kogenerační jednotky Jenbacher činí 637 kW. O rok později si pořídili především jako záložní zdroj druhou kogenerační jednotku Tedom s výkonem 198 kW.

Zařízení na čištění bioplynu Gapeq15 (Gas purification equipment) pro levnou a účinnou separaci metanu od ostatních látek z bioplynu ze zemědělských BPS a čistíren odpadních vod vyrábí společnost JINPO PLUS, a. s. Bezodpadová technologie se vyznačuje účinností min. 95 % čistoty biometanu. Dalším kladem je nízká náročnost na elektrickou energii, možnost rychlého náběhu na plný výkon a prakticky nepřetržitý provoz až 8 000 hodin ročně. Nerez materiál zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Z bezpečnostních prvků lze jmenovat nevýbušnou technologii, čidla protipožární, teplotní a úniku metanu.

 

Sdílejte na sociálních sítích