Bydlení
Energetika
Hospodaření s odpady
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Energeticky soběstačná vesnice ReGen

Průkopník ekovesnic vyvíjí energeticky soběstačné vesnice, které si pěstují své vlastní jídlo a generují vlastní elektřinu.
Energeticky soběstačná vesnice ReGen

Vesnice pod označením ReGen je konceptem nové developerské společnosti, která staví malé soběstačné rezidentní čtvrti po celém světě. První z nich by měla být dokončena v nizozemském městě Almere v roce 2018. Na rozdíl od tradičních řešení je ReGen plně „regenerační“ (odtud název), protože využívá zdroje v uzavřené smyčce. „Regeneračními“ se rozumí systémy, kde výstup z jednoho systému může být vstupem jiného,“ říká zakladatel ReGenu James Ehrlich. V takových vesnicích se nespotřebované potraviny kompostují, což láká mouchy, kterými se krmí ryby, které hnojí akvaponické zahrady (jedná se o mnohovrstevné systémy, které kombinují chov ryb a hydroponické zemědělství s rostlinami, jejichž kořeny nejsou v půdě, ale jsou ponořené v roztoku bohatém na živiny). 

Sdílejte na sociálních sítích