Chytrá řešení

Evropský summit kulturních a kreativních odvětví

Největší summit kulturních a kreativních odvětví v Evropě, European Creative Industries Summit 2022, který pořádají společně European Creative Business Network s Kreativní Prahou, z.ú. se pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uskuteční 21. – 23. září v Praze.
Evropský summit kulturních a kreativních odvětví

Letošní konference #ECIS22 GREEN přináší nová pojetí, představy a zacílení politik pro kulturní kreativní sektory a odvětví (CCSI). CCSI jsou známé svým potenciálem meziodvětvových inovací a schopností pomáhat ostatním sektorům zvládat změny. Stejně jako celá Evropa i Česká republika prožívá svou zelenou, sociální a digitální transformaci. Kulturní a kreativní odvětví nabízejí cestu, jak touto transformací projít udržitelně, eticky a s vysokou ekonomickou přidanou hodnotou.

Během summitu bude možné odprezentovat svůj projekt či firmu z oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO). Prezentace je možná na tzv. poster session (prezentace formou plakátu a prezentující osoby na networkingovém večírku) v Pražském kreativním centru (ve čtvrtek 22. září od 19:00 do 22:00) nebo přímo formou krátké sedmiminutové prezentace (á la Pecha Kucha) v La Fabrice (v pátek 23. září 2022 od 10:00 do 13:00). Obě formy prezentací probíhají v angličtině. 

JAKÉ PROJEKTY HLEDÁME?
Soustředíme se zejména na transformativní projekty z oblasti KKO, které reagují na společně probíhající digitální, sociální a zelenou tranzici. KKO nepřináší jen vysokou přidanou hodnotu, ale jsou zásadním motorem inovací nutných k přechodu směrem k udržitelnější a spravedlivé společnosti. Cílem je představit KKO jako nástroj této změny.

Tato výzva je otevřena od 1.8. 2022 a uchazeči/ projekty se mohou hlásit do 21. 8. 2022.

Sdílejte na sociálních sítích