Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Fasádní kořenová čistírna odpadních vod

veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Fasádní kořenová čistírna odpadních vod
Dodavatelé:
LIKO-S, a.s.
Popis produktu:

Surová odpadní voda je přiváděna do komorového septiku, který je vybaven systémem sedimentačních komor a norných stěn, které zajistí separaci nerozpuštěných látek z vody. Voda následně natéká do akumulační jímky předčištěné vody, odkud je periodicky čerpána na vertikální filtr - fasádní čistírnu odpadních vod. Mikroorganismy žijící na povrchu kořenů rostlin a filtračním materiálu filtru spotřebovávají organické látky obsažené ve vodě pro svou existenci a na bázi přírodních procesů tak vodu čistí. Vyčištěná voda je následně akumulována v další jímce, odkud může být čerpána například k závlaze.

Sdílejte na sociálních sítích