Veřejný prostor

Hřbitov on-line

správa, evidence, hřbitov, ICT technologie, služby, eGovernment
 Hřbitov on-line
Dodavatelé:
T-MAPY
Popis produktu:

Hřbitov online je moderní nástroj pro přehlednou evidenci hřbitovní správy. Umožňuje digitální administrativu údajů o jednotlivých hrobových místech, pohřbených osobách, smlouvách s majiteli/pronajímateli hrobů i platbách za hrobová místa. Databázová část je propojená s inteligentní mapou, která nabízí prostorový přehled o jednotlivých hrobech. Moduly pro veřejnost umožňují vyhledávání zesnulých, volných hrobových míst nebo hrobů významných osobností. Aplikace plní všechny legislativní požadavky na vedení pohřební evidence v rámci veřejného pohřebiště.

 

Sdílejte na sociálních sítích