Hospodaření s odpady

Hvězdné nakládání s odpady ve Vídni

V oblasti nakládání s odpady lze Vídeň považovat za vzorové řešení.
Hvězdné nakládání s odpady ve Vídni

Svým všestranným přístupem Vídeň minimalizuje skutečné objemy odpadu, přispívá k lepšímu životnímu prostředí, maximalizuje využití odpadu k druhotné recyklaci či výrobě energie, programově zaměstnává několik tisíc lidí a motivuje své občany ke třídění skrze spravedlivé poplatky – čím více odpadu, tím vyšší poplatek. Vídeň odstranila překážky, které bránily občanům zbavit se odpadu ve sběrných dvorech zdarma, či na témže místě získat zdarma kompost pro svou zahrádku. Město Vídeň skrze svůj předpis podporuje povinný svoz odpadu na celém svém území. Předpis mimo jiné stanoví výpočet frekvence svozu odpadu a příslušný poplatek, ale i podmínky pro stavbu zařízení pro nakládání s odpadem či podmínky plánů pro nakládání s odpadem a příslušných programů, jež mají za cíl zabránit vzniku odpadu.

Sdílejte na sociálních sítích