Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Institut cirkulární ekonomiky, z.ú

životní prostředí, odpady, odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika
Institut cirkulární ekonomiky, z.ú

INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. V současnosti se INCIEN věnuje např. optimalizaci systémů odpadového hospodářství v obcích ČR v komplexní míře. Pro samosprávy zpracovává fyzické analýzy odpadu, studie odpadového hospodářství, Plány odpadového hospodářství a dotační poradenství. Věnuje se také osvětovým aktivitám, pilotním projektům v oblasti inteligentních systémů nakládání s odpady.

Adresa: Bolzanova 1, 110 00 Praha

Sdílejte na sociálních sítích