Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG
Veřejný prostor

Karlovy Vary – inteligentní nádoby na pěší zóně vytlačily klasické koše

Inteligentní odpadové nádoby nahradily v centru Karlových Varů přes 40 košů. Nová technologie sběru komunálního a tříděného odpadu se osvědčila.
Karlovy Vary – inteligentní nádoby na pěší zóně vytlačily klasické koše

Tzv. Bigbelly a Smartbelly přinesly očekávaný efekt – na hlavních pěších zónách je možné separovat papírový a plastový odpad od směsného, výrazně klesly náklady na svoz odpadu. Malé odpadové nádoby byly vyváženy minimálně jednou denně, v době konání významných akcí i vícekrát denně. Navíc musel být kontrolován stav naplněnosti. Četnost vývozu inteligentních nádob je podstatně nižší. Disponují vyšší kapacitou, nádoby na směsný odpad jsou vybaveny kompresní jednotkou, díky níž je vhozený odpad v pravidelných intervalech stlačován. Bigbelly a Smartbelly navíc vysílají signál o stavu naplněnosti. Díky těmto přednostem může být svoz prováděn i jednou týdně.

Sdílejte na sociálních sítích