Hospodaření s odpady

Kokoza - komunitní kompostování

V Kokoze je cílem naučit lidi i firmy zpracovávat organický materiál, aby se nedostal na skládky, ale proměnil se v černý poklad – kompost.
Kokoza - komunitní kompostování

V Kokoze pomáhají a učí lidi, že se dá kompostovat i pěstovat ve velkých městech. Věří, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoří šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváříme partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáhají s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Nabízejí gastroprovozům, firmám, obcím i školám výukové programy, které je provedou světem kompostování. 

Každý však může začít u sebe doma. Např. metodou Bokashi. Bokashi má svůj původ v Japonsku. Na rozdíl od běžného kompostování, které vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu a působení živých organismů, metoda bokashi funguje na principu anaerobní fermentace. Více se dozvíte v Bokashi akademie.

 

Sdílejte na sociálních sítích