Chytrá řešení

Proběhla konference Pro moderní Česko

17. května 2024 proběhlo v Pardubicích debatní setkání se zastupiteli měst a obcí pod názvem Pro moderní Česko: konference plná nové energie.
Proběhla konference Pro moderní Česko

Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR, Svazu moderní energetiky a jeho členských organizací a partnerských společností předali zaplněnému sálu pardubického Magistrátu aktuální informace o novinkách a trendech v úsporách energií, renovacích, fotovoltaice nebo dostupné finanční podpoře právě na tato opatření. Nechyběly také příklady dobré praxe zelené modernizace měst, domácností a firem, která inspirují další zájemce o udržitelná řešení.

Příklady táhnou. Věřím, že konkrétní příklady využití finanční podpory z programu Nová zelená úsporám, Operačního programu Životní prostředí na energetické úspory a renovace budov k bydlení i veřejné potřebě, stejně jako ukázky efektivního využití prostředků z Modernizačního fondu na rozvoj OZE a komunální energetiky, budou účinně motivovat další domácnosti i obce k využití nemalých prostředků, které jsou k dispozici na modernizaci Česka,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Obnovitelné zdroje a udržitelný rozvoj pak Markéta Šimáčková ze společnosti Urbanity provázala s restartem brownfieldů s představením zeleného areálu v Tachově. „V dnešní době je důležité, aby se při tvorbě revitalizací zanedbaných brownfieldů či nových developerských projektů myslelo také na jejich energetickou náročnost a udržitelnost. Komplexní a promyšlená energetická řešení aplikovaná v těchto projektech mají na rozsáhlých celcích možnost významně ovlivnit jejich celkové fungování a energetickou soběstačnost,“ uvedla Markéta Šimáčková, COO & Deputy CEO společnosti Urbanity.

Na konferenci dále vystoupili experti z Asociace pro využití tepelných čerpadel, Asociace výrobců minerální izolace a Solární asociace, a dále ze společností BK Instal, ČEZ ESCO, NOHO a Solar Global.

Sdílejte na sociálních sítích