Digitalizace a kyberbezpečnost
Z našeho kraje

Královéhradecký kraj zpřístupňuje svá data veřejnosti

Královéhradecký kraj přibyl na seznam krajů, měst a dalších institucí, které zpřístupňují jimi shromažďovaná data veřejnosti. Přístup k takzvaným otevřeným datům umožňuje na svém webu. Lidé zde najdou například seznam památných stromů, přehled středoškolských oborů, seznamy lékařských pohotovostí, či dokonce i informace o rozpočtu. Kraj se tímto krokem opět více otevírá veřejnosti.
Královéhradecký kraj zpřístupňuje svá data veřejnosti

„V tuto chvíli je na našem webu zpřístupněno 12 datových sad, které čerpají data napříč celým krajským úřadem. Nejvíce datových sad jsme využili z našeho turistického portálu ale i z dalších dostupných výstupů, které běžně najdete na webových stránkách“, shrnuje radní kraje Rudolf Cogan, který návrh na zveřejnění dat předložil radě kraje ke schválení.

Kromě datových sad, které v současnosti čítají zejména krajem spravované oblasti, je na webu umístěn i rozklikávací rozpočet. Pomocí jednoduchého ovládání se v něm zájemce může seznámit s aktuálním stavem hospodaření kraje v oblasti příjmů a výdajů. Data rozklikávacího rozpočtu jsou aktualizována jednou měsíčně.

Ve světě je zpřístupňování dat veřejnosti moderní trend a v podstatě každé větší město takto informace zveřejňuje. V České republice otevřená data umožňují jen čtyři kraje. My budeme pátí. Je to další krok k tomu, aby Královéhradecký kraj byl pro všechny otevřenější a transparentnější“, doplňuje radní Cogan, který je předsedou Komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost. Ta vznikla právě za účelem lepší vstřícnosti a otevřenosti krajského úřadu. Jejími členy jsou jak zastupitelé kraje, tak i externisté z řad veřejnosti i pracovníci krajského úřadu. Jedním z prvních počinů kraje z hlediska transparentnosti je otevřený účet, který kraj zřídil na začátku loňského roku a který zobrazuje všechny jeho příchozí i odchozí platby.

Sdílejte na sociálních sítích