Chytrá řešení

LIBERECKÝ KRAJSKÝ INSPIRATON: Energetika v praxi měst, obcí a dalších subjektů

Setkání v rámci Platformy moderní energetiky v Libereckém kraji.
Datum konání akce
22. 5. 2024 10:00 - 14:00
Místo konání
Lipo.ink, U Jezu 525/4, Liberec
Organizátor
Akce je připravena ve spolupráci Zdravého Libereckého kraje, Národní sítě Zdravých měst ČR a Agentury pro regionální rozvoj Nisa

Hlavní témata: 

  • Energetická společenství (silné a slabé stránky sdílení, role obcí ad.)
  • Praktická řešení v úsporách energie (cirkulace energií, technologie OZE ad.)
  • Aktuality kraje pro obce
Sdílejte na sociálních sítích