Chytrá řešení

Litoměřice mají nový strategický plán provázaný s cíli rozvoje OSN

Litoměřice – město s energií. To je motto nového Strategického plánu rozvoje města Litoměřice. Ten slouží jako příprava na možnosti, které přinese budoucnost a nastiňuje ideální stav Litoměřic v roce 2030.
Litoměřice mají nový strategický plán provázaný s cíli rozvoje OSN

Dokument je rozdělený do pěti oblastí. Ty jsou dále rozpracovány do jednotlivých bodů, jež podrobněji nastiňují směřování města. V první části se vytyčené cíle zaměřují na ekonomiku, podnikání a cestovní ruch. Druhá oblast zahrnuje životní prostředí, územní rozvoj a dopravu s bydlením. Rozvoji sociální oblasti, zdraví, společenskému životu a vzdělávání se věnuje třetí část. Další kapitola vymezuje plány spojené s energetikou, klimatickými změnami, daty a udržitelným rozvojem. Poslední, neméně důležitý bod, se zaměřuje na kvalitní úřad a organizaci města.

Dokument vytvořil tým složený z vedoucích odborů, členů vedení města a odborníků. Podkladem se staly nadřazené strategie a koncepce, plány úřadu, výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel Litoměřic z loňského roku a další výstupy z veřejných projednání s obyvateli v jednotlivých městských lokalitách. Jednotlivé oblasti strategického plánu jsou navíc provázány s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Díky grafické úpravě, která je v souladu s vizuální identitou města, je dokument na první pohled lépe čitelnější a přívětivější. Autorka grafiky i kreseb Monika Kramplová vysvětlila, že ilustrace je v podstatě komprimovaná mapa, s nadsázkou a s útržky reality.

„Od shora vidíme krajinu Českého středohoří, z níž město plynule přechází na Mostnou horu, Pokratice a níže přes centrum s ikonickými budovami až po Tyršův most a řeku Labe. Mapa má celkem šest částí, z nichž pět ilustruje oblasti strategického plánu,“ nastínila litoměřická grafička.

Starosta Litoměřic Radek Löwy aktualizovaný strategický plán komentoval s tím, že vize a cíle pro dlouhodobý rozvoj města jsou stanoveny koordinovaně a s ohledem na aktuální stav, demografický vývoj a z něj předpokládané potřeby obyvatel města v celé řadě oblastí.

„Strategický plán rozvoje města vychází z konsenzu politické, odborné i občanské veřejnosti. Je důležité mít kvalitně zpracován strategický plán a dlouhodobě připravovat rozvoj Litoměřic tak, aby vyhovoval potřebám našich obyvatel a byly zajištěny důstojné podmínky pro život,“ uvedl starosta a upozornil, že je zároveň nutné plánovat odpovědně a chovat se k městskému rozpočtu ohleduplně.

Převzato z: www.litomerice.cz
Sdílejte na sociálních sítích