Energetika
Udržitelnost a ESG

Litoměřice, město s energií

Litoměřice se díky svému jedinečnému přístupu k energetickým úsporám, motivaci svých obyvatel k přechodu na ekologičtější způsob vytápění domů a dalším aktivitám na poli ekologie dostaly až do velkého finále ekologické soutěže E.ON Energy Globe 2018.
Litoměřice, město s energií

Na rozdíl od většiny soutěžících se Litoměřice do letošního ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe nepřihlásily s jedním konkrétním projektem, ale se svým celkovým přístupem k energetické problematice a trvalé udržitelnosti.  

Město nedávno zrenovovalo trojici objektů mateřských škol, které mají po renovaci velice blízko k označení „pasivní dům“. Nedlouho poté Litoměřice rozjely další vlnu renovací městských objektů. Tentokrát šlo o renovaci třinácti objektů s využitím metody EPC (Energy Performace Contracting / Energetická úspora se zárukou). To znamená, že náklady na výměnu zastaralých technologií budou hrazeny z budoucích energetických úspor, a to pouze v případě, že jich bude dosaženo.

Že při výměně starého zdroje tepla za jeho modernější ekologickou variantu mohou obyvatelé ČR žádat o dotaci v rámci programu Kotlíkových dotací, je známé. Město Litoměřice si pro své obyvatele ale připravilo i vlastní dotační program, který se týká podpory při pořízení solárních kolektorů. Od roku 2000 běží dotační program na podporu solárních termických systémů pro domácnosti. Obyvatelé mohou žádat o podporu až do výše 40 tisíc Kč.

O energeticky aktivních budovách čili takových budovách, které dokáží vyrobit více energie, než samy spotřebují, se mluví jako o budoucnosti architektury a stavitelství. Jednu takovou budovu plánuje postavit i město Litoměřice. Ačkoli jde v současnosti pouze o návrh, jenž čeká na schválení, je tato budova velice blízko své realizaci. Šlo by tak o první veřejnou energeticky aktivní budovu v České republice. Bytový dům by měl plnit roli domova pro mladé rodiny v rámci tzv. startovacích bytů. Jeho střecha i fasáda bude pokryta fotovoltaickými panely. Elektřina z nich bude využívána přímo v rámci provozu budovy. Její přebytky budou akumulovány za účelem nabíjení elektromobilů a elektrokol, popřípadě dodávány do okolních budov v rámci lokální distribuční sítě.

V rámci městského úřadu a jeho příspěvkových organizacích provozují hned 8 elektromobilů a 11 elektrokol, která využívají například strážníci městské policie při svých obchůzkách.

Město Litoměřice v současné době provozuje hned 3 fotovoltaické elektrárny. Sluneční energie ale není jediný obnovitelný zdroj, na který se chce město zaměřit. Litoměřice dělají věcí, které jiná města nedělají. Například právě budované výzkumné centrum geotermální energie. Zde se městu podařilo spojit síly s institucemi jako Karlova univerzita, Vysoká škola báňská Ostrava, ČVUT v Praze, Technická univerzita Liberec, Česká geologická služba, tři odbory Akademie věd ČR, nebo Centrum pro výzkum energetického využití litosféry a zahraniční experty. Společně se podařilo připravit podklady pro výstavbu vědeckého výzkumného centra geotermální energie, které bude otevřeno a činnost zahájena příští rok. V tomto zmíněném zařízení budou přední čeští i evropští vědci zkoumat možnosti využití geotermální energie. Zároveň město Litoměřice plánuje tuto tepelnou energii využívat k centrálnímu zásobování teplem.

Litoměřice se svým přístupem stávají skvělou inspirací v oblasti energetických úspor a trvalé udržitelnosti nejen pro své obyvatele, ale i pro další města. Pro řadu měst je dobré vidět, že má smysl zřídit pozici energetického manažera.

 

Sdílejte na sociálních sítích