Hospodaření s odpady
Udržitelnost a ESG

Litoměřice snižují produkci plastů

#dostbyloplastu ve městě
Litoměřice snižují produkci plastů

Cílem je snížení produkce plastového odpadu zaměstnanci MěÚ v Litoměřicích a vytvoření příkladu pro ostatní organizace, zařízení a podniky v Litoměřicích.

Byl vytvořen plán aktivit zaměřen na snižování produkce plastového odpadu nejprve pro MěÚ, poté pro příspěvkové organizace a další zájemce, který byl schválen radou města. K zahájení projektu bylo využito kampaně MŽP #dostbyloplastu. Litoměřice se tak staly prvním městem v ČR, které se k této kampani přihlásilo. Město k financování využívá již schválený grant společnosti Mondi Štětí a připravuje žádost do programu NPŽP Ekoinovace, výzva č. 3/2018. Kromě nádobí se v Litoměřicích zaměřili také na igelitové tašky, které příležitostně nahrazují látkovými, pro velké městské akce připravují nákup vratných kelímků, pro děti jsou na různých místech města připraveny edukační chytré hry na chodník zaměřené na výchovu k třídění odpadu.

Sdílejte na sociálních sítích