Veřejný prostor
Z našeho kraje

MAS podporují výsadby stromů v krajině i ve městech

Nové výsadby stromů, ale i řádná péče o ty stávající jsou důležité, zaznívá z 15 spolků v Královehradeckém kraji, které spojuje zkratka MAS, tedy místní akční skupina. Všechny také pojí zájem o venkovský region, ke kterému příroda a stromy neodmyslitelně patří.
MAS podporují výsadby stromů v krajině i ve městech

Jen od roku 2017 podpořily MAS 30 projektů zaměřených na nové výsadby ve volné krajině i na zeleň ve městech. Dotace využité pro tyto environmentální projekty převyšují částku 30 milionů korun.

Místní akční skupiny se věnují nejrůznějším tématům života na venkově, který mnohdy mohou díky přerozdělování evropských dotačních prostředků podpořit i nemalou finanční částkou. Stejně tomu je i v případě finanční podpory pro projekty, které řeší výsadby stromů jak v zastavěném, tak i v nezastavěném území. Podmínkou realizace takovýchto projektů však bylo umístění pouze na území CHKO. Celkem 13 projektů podpořily MAS Broumovsko, MAS Stolové hory a Sdružení Splav. U Police nad Metují vznikl zelený pás, ve kterém bylo vysázeno přes 150 stromů, jako jsou lípy, třešně nebo jeřáby. Biokoridor, který rozčlenil velké pole, v budoucnu zamezí vodní i větrné erozi a poskytne prostor pro zvířata i drobný hmyz. Podobné projekty vznikly i v dalších částech území v CHKO Broumovsko. „Posilování péče o krajinu je u nás stěžejní téma“, podotýká Kristýna Jagošová z MAS Broumovsko. Tato MAS pomohla zprostředkovat dotaci například na lipovou alej v Hejtmánkovicích.

Více než 20 miliony korun mohly být díky 5 místním akčním skupinám podpořeny projekty zaměřené na zeleň v obcích. Výsadby nových stromů a keřů, zakládání nových trávníků, ale také péče o stromy vzrostlé nebo doplnění laviček a dalšího mobiliáře – to jsou projekty v obcích na území Společná Cidlina, MAS Brána do Českého ráje, Sdružení Splav, MAS Broumovsko a MAS Hradecký venkov, kterých vzniklo celkem 17. Obce, jako jsou Nechanice, Nový Bydžov, Pěčín, Teplice nad Metují nebo Lomnice nad Popelkou, se tak již dočkaly nebo v nejbližší době dočkají revitalizace stávajících dřevin nebo dalších stromů a keřů. Během několika posledních letních měsíců se ukázalo, že zeleň ve městech má nejen estetickou funkci, ale dokáže také snížit teplotu nebo zachytit vodu a prach.

„V Nové Pace byly revitalizovány tři lokality. První bylo náměstí, kde vznikla odpočinková zelená plocha s mlýnkem na vodu s využitím historické studny a skluzavkou pro děti. Druhá lokalita navazuje na stávající dětské hřiště a zpřístupňuje vodní tok Brdský potok a třetí je osada Vrchovina, kde došlo k výstavbě dětského hřiště, které bylo doplněné výsadbami. Dotace pokryla asi třetinu nákladů tohoto rozsáhlého projektu“, doplňuje Alena Klacková z MAS Brána do Českého ráje. Je potřeba také dodat, že všechny výše zmíněné projekty by nevznikly bez iniciativy obcí a dalších, kterým není péče o okolní přírodu lhostejná.

MAS se však nevěnují pouze přerozdělování dotačních prostředků, ale snaží se využívat i další možnosti k zapojení co nejvíce lidí do péče o krajinu. Příkladem může být Iniciativa Milion ovocných stromů pro krajinu, u jejíhož zrodu stály i dvě MAS z Královehradeckého kraje – MAS Nad Orlicí a MAS Podchlumí. MAS Stolové hory pak nominovala do ankety Strom roku jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty. Malá jabloň nyní zastupuje Česko v evropské anketě. Mezi obrovskými duby či starými platany není ani největší, ani nejstarší, zato má pozoruhodný příběh a dokázala propojit širokou komunitu.

A právě propojování je to, o co se místní akční skupiny snaží. Dát dohromady zástupce obcí, neziskových organizací, podnikatelů a další lidi, kterým není lhostejné místo, kde bydlí. A nejen nové stromy a keře v krajině a ve městech jsou ukázkou, že takových nadšenců je mezi námi stále dost.

Převzato z www.mas-stolovehory.cz

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích