Digitalizace a kyberbezpečnost
Internet věcí
Z našeho kraje

Metropolitní optická síť Blešno

Cílem projektu byla realizace metropolitní optické sítě v obci Blešno. Dokončení sítě spočívalo v zafouknutí optických kabelů z centrální telekomunikační ústředny v budově obecního úřadu přes distribuční rozvaděče rozmístěné po obci do jednotlivých domácností.
Metropolitní optická síť Blešno

Cílem projektu byla realizace metropolitní optické sítě v obci Blešno. Dokončení sítě spočívalo v zafouknutí optických kabelů z centrální telekomunikační ústředny v budově obecního úřadu přes distribuční rozvaděče rozmístěné po obci do jednotlivých domácností. V domácnostech byly optické kabely zakončeny v optické přípojné zásuvce. Kabely se zafukovaly do předem připravených chránících mikrotrubiček uložených v zemi při stavbě kanalizace. Z celkové připojovací kapacity 219 bylo zřízeno 124 přípojných míst (domácností a firem). Zbylá kapacita je určená k napojení případné budoucí výstavby a domácností, které neměly v tuto chvíli o napojení na optickou síť zájem. V obci se zvýšila připojovací kapacita sítí elektronických komunikací (internet), obec získala provoz stabilního vysokorychlostního internetu. Kromě zvýšení životní úrovně obyvatel s sebou tato realizace přinesla i možnost rozvoje podnikatelských subjektů. Obec se tím zapojila do soudobého trendu budování a rozvoje progresivních informačních technologií. Provoz sítě je výjimečný tím, že síť je v majetku obce, která jí pronajímá dvěma poskytovatelům internetových služeb. Obec tak není závislá na podmínkách poskytovatelů internetových služeb a občané mají možnost výběru. Navíc se obci vracejí, byť v malé míře, finanční prostředky investované do vybudování sítě.

Projekt je výjimečný tím, že síť je v majetku obce, která jí pronajímá dvěma poskytovatelům internetových služeb. Obec tak jako majitel sítě není závislá na podmínkách poskytovatelů, ale může si mezi nimi vybírat. Stejně tak občané a firmy nejsou závislí na monopolním dodavateli služby (majiteli sítě), ale mají mezi nimi možnost výběru. Navíc se obci díky pronájmu vracejí, byť v malé míře, finanční prostředky investované do vybudování sítě.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích