Monitorovací systém průjezdu dopravy

doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Monitorovací systém průjezdu dopravy
Dodavatel:  CITIQ s.r.o.
Popis produktu:

Jednoduchý a rychle instalovatelný geomagnetický detektor pro sběr dat o průjezdech vozidel (počet, rychlost, délka kolon). Data se odesílají do kolektoru umístěném v okolí, například na dopravní značce či lampě veřejného osvětlení, a dále na centrální server k dalšímu zpracování a analýze. Podle dat se následně mohou upravovat třeba intervaly na semaforech, uzavírky apod. Získané a následně analyzované informace mohou významně zlepšit rozhodovací kompetence v případě řešení udržitelné dopravy nebo analýz a řešení kapacit silniční sítě, organizace provozu a významně přispívají ke zpřesnění modelů dopravy.

Sdílejte na sociálních sítích