Bydlení
Inovace a výzkum
Udržitelnost a ESG

myco s.r.o.

výrobky z houbového mycelia, obaly, udržitelnost, zero waste
myco s.r.o.

Jsme biotechnologický startup. Zkoumáme, vyvíjíme a vyrábíme funkční 100% přírodní materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu. Volba vstupní suroviny, způsobu jejího zpracování a variabilita výrobního procesu umožňuje vyrábět materiály s různými vlastnostmi. U všech je však jeden spojující parametr a zároveň největší hodnota –biodegradabilita. Zatímco v suchém (vnitřním) prostředí je materiál stálý a vydrží v nezměněné podobě roky, při vystavení biologickému tlaku (vlhkost, bakterie) se začne velmi brzo rozkládat. Ačkoliv je možné odolnost zvýšit například dodatečnou povrchovou úpravou, naším hlavním cílem je uplatňovat mycelium tam, kde je snadná rozložitelnost chtěná (jednorázové produkty), či případně tam, kde biologický tlak nehrozí.

Adresa: Jungmannova 1310/10, 697 01 Kyjov

Sdílejte na sociálních sítích