Inovace a výzkum

Nejmodernější dezifenkce v pražské MHD

DPP vydezinfikuje celou svou flotilu vozů MHD nanotechnologií na bázi polymerů. Doba jejich deklarovaného účinku jsou až dva roky.
Nejmodernější dezifenkce v pražské MHD

Vnitřní prostory souprav metra jezdících na lince B začal v těchto dnech Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ošetřovat přípravkem CleanShield Indor Coating TiO2 se širokospektrálním dezinfekčním účinkem likvidujícím 99,9 % virů, bakterií, hub a plísní. Základní aktivní látkou přípravku je oxid titaničitý (TiO2) a deklarovaný ochranný účinek ochranné polymerové vrstvy je až dva roky. DPP postupně vydezinfikuje také vozy jezdící na linkách metra A a C. Dnes večer začne DPP aplikovat dezinfekci využívající polymery paralelně i v autobusech a tramvajích. Všech 146 souprav metra DPP ošetří zhruba do poloviny dubna, vozidla povrchové dopravy pak nejpozději do konce dubna. DPP díky tomu bude jedním z prvních dopravních podniků v bývalém Československu, který bude mít kompletně celou flotilu vozidel MHD ošetřenou dezinfekcí, využívající nejmodernější nanotechnologie na bázi polymerůTiO2 s dlouhodobým antibakteriálním, antivirovým a antimykotickým účinkem.

Dezinfekční přípravek na bázi nanopolymerů oxidu titaničitého se v podobě aerosolu systematicky nanáší na všechny vnitřní povrchy vozu, ošetřují se ním stropy, bočnice, skla, dveře, sedačky, madla i zádržný systém, tj. všechny plochy, kterých se lidé dotýkají nebo kde by se mohly mikroorganizmy usazovat. Díky přirozenému spadu aerosolu je dezinfikována i podlaha vozu. Ošetřit vnitřek jedné 100metrové soupravy metra o pěti vozech zabere minimálně hodinu. Souprava musí být před aplikací nanopolymerů běžným způsobem očištěna za použití konvenčních prostředků, a zbavena graffiti. Po aplikaci dezinfekce musí vozy minimálně další dvě hodiny stát a odvětrávat, aby došlo k vytvoření tenké, hydrofobní vrstvy polymerů oxidu titaničitého, která během dalších dvou dnů vytvrdne do konečné a plně účinné podoby.

Jak funguje ochranná vrstva oxidu titaničitého?

Přípravek CleanShield obsahuje kromě vody a alkoholu také 2% roztok nanočástic oxidu titaničitého a další přídavné látky. Vyrábí se v Dánsku. Po odpaření vody a alkoholu vytvoří aktivní látka na povrchu ošetřených předmětů tvrdou bezbarvou hydrofobní polymerovou strukturu nepravidelné mřížky, která odpuzuje vodu a veškeré vodní roztoky. Její tloušťka je zhruba 1/20 lidského vlasu. Aktivní látka na ošetřeném povrchu zabraňuje tvorbě usazenin, nečistot a kolonizaci mikroorganizmy či plísněmi a houbami. Současně působí biocidně na veškeré mikroorganizmy, eliminuje gramnegativní i grampozitivní bakterie, houby, plísně, kvasinky včetně jejich spor a 99,9 % virů. Likviduje kmeny Streptokoka, rozkládá endotoxiny, odstraňuje také zápach. Výrobcem deklarovaná nepřetržitá antimikrobiální účinnost je až dva roky s odolností proti oděru při 150 tisících opakováních. Přípravek má atesty na nezávadnost a účinnost od úřadů z Dánska, Německa, Itálie a dalších zemí, splňuje všechny evropské směrnice a nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví.

Výhody polymerové ochrany oxidu titaničitého

Na rozdíl od ozonu nebo přípravků na bázi chlóru je přípravek CleanShield na bázi oxidu titaničitého nekorozivní, netoxický pro vyšší organizmy (rostliny, zvířata nebo člověka), netěkavý, nemutagenní a nekarcinogenní. Je bez zápachu i chutě. Má schopnost rozkládat biofilm a díky svým samočistícím vlastnostem snižuje dobu čištění resp. úklidu o 30–50 % podle typu povrchu. Díky deklarované účinnosti výrazně snižuje riziko biologické kontaminace povrchů. V neposlední řadě je vyroben na přírodní bázi.

Sdílejte na sociálních sítích